Bron: www.leren.nl
Auteur: Suzanne Biemans

 

Mindfulness week 7

 

Gedachten zijn geen feiten

We hebben het er al eerder over gehad in het cursusonderdeel Omgaan met hindernissen: gedachten zijn geen feiten. Eerst is er een situatie - een objectief gegeven - en vervolgens gaan wij er met onze gedachten overheen en komen tot een oordeel. Dan wordt die situatie een subjectief gebeuren.

Denk bijvoorbeeld terug aan de oefening waarbij je je in moest beelden dat je een bekende op straat tegenkwam die jou niet teruggroette. Door jouw interpretatie van de situatie worden situaties erg, moeilijk, leuk, fijn, onaangenaam, stressvol etc.

Gedachten zijn slechts mentale activiteiten, niks meer en niks minder. Maar ze vinden wel plaats diep in onze automatische laag. Dit maakt dat we ons er maar zelden van bewust zijn dat we denken, laat staan wt het effect van dat denken op ons is. En zeker bij blokkerende gedachten (pessimistische gedachten, gedachten die jou klein maken, zelfveroordelende gedachten...) is het belangrijk om je er wl van gewaar te worden, zodat je die negatieve spiraal als je dat wilt al vroegtijdig kunt doorbreken voordat die zijn vernietigende werking kan uitoefenen.

In dit cursusonderdeel gaan wij een stapje verder richting onze gedachten: we gaan onszelf loskoppelen van onze gedachten. We voelen ons vaak zo verbonden met ons denken, dat wij geneigd zijn te denken ;-) dat wij onze gedachten zijn. 'Ik denk, dus ik ben....'.
Maar als we onze gedachten van wat meer afstand kunnen bezien, als een van de processen die in ons lijf plaatsvinden, creren wij ook hier weer een keuzevrijheid.

Het gaat er niet om je gedachten te veroordelen of om ermee te gaan vechten. Je kunt er simpelweg voor kiezen je gedachte niet langer te volgen als je je er gewaar van bent geworden. Om dat proces te verduidelijken, volgt hier de bergmeditatie.

Constructieve gedachten kunnen we koesteren, niet-helpende gedachten kunnen we laten voor wat ze zijn: gedachten, niets meer en niets minder. We kunnen ze laten gaan zoals de berg stormen aan zich voorbij laat gaan. In essentie komt het er op neer dat we onze relatie met onze gedachten minder dwingend maken. We zijn niet langer onze gedachten

Oefeningen bij moeilijke gedachten

Als je hele lastige gedachten tegenkomt, waarbij het zo lijkt dat zij jou meevoeren en het je niet lukt om er op een afstandje naar te kijken, dan kunnen de volgende technieken daarbij helpen:

Blokkerende gedachten

En wat doe je nu bij plotseling opkomende blokkerende gedachten:

Een week lang oefenen

Nou, weer genoeg te doen voor de komende week. Wat je thuis kunt oefenen, is het volgende:

Terug naar de vorige pagina.